Ведерніков Михайло Данилович

Посада: Завідувач кафедри HR-інжиніринг у бізнес-економіці

Вчене звання: Професор, академік Академії економічних наук України

Науковий ступінь: Доктор економічних наук

Контакти: м.Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 4 корпус, аудиторія 509

e-mail: vedernikovmd@khmnu.edu.ua

Дисципліни: HR-інжиніринг, Управління персоналом, Управління трудовим потенціалом.

Коло наукових інтересів: Мікроелементне нормування праці, Оплата і мотивація праці, Діджиталізація економіки, Управління бізнес-економічними процесами в умовах турбулентних змін, Управління персоналом, Hr-інжиніринг, Корпоративна культура, Hr-брендинг

Науково-дослідна робота:

Публікації, проіндексовані у наукометричних базах Scopus та WoS

Публікації у закордонних виданнях

Публікації у фахових виданнях України  категорії Б

Підручники, навчальні посібники, монографії

Публікації в інших виданнях

Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної тематики

Участь в експертних радах

Навчально-методичні праці:

Навчально-методичні розробки

Електронні освітні ресурси

Підвищення кваліфікації за останніх 5 років

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

Робота з обдарованою молоддю

Відзнаки та нагороди

Участь у професійних та громадських об’єднаннях

Науково-дослідна робота:

Участь у виконанні держбюджетної та госпдоговірної тематики:

  1. Господарсько-договірна НДР «Впровадження HR-інжинірингу в систему управління бізнес-економічними процесами на ТОВ «Альпмонтаж»» (2022-2023 рр.). Номер державної реєстрації НДР 0122U002362. Керівник.
  2. Господарсько-договірна НДР «Формування та імплементація ефективного HR-інжинірингу у приватній виробничо-комерційній фірмі «Бджілка» в умовах конкурентного бізнес-економічного середовища» (2022-2023 рр.). Номер державної реєстрації НДР 0122U200305. Керівник.

Член спеціалізованої вченої ради Д.70.052.01 Хмельницького національного університету

 Член спеціалізованої вченої ради Кременчуцького національного університету імені М.В. Остроградського

Підвищення кваліфікації за останніх 5 років:

  1. Підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» відповідно до наказу від 23.06.2020 № 144-КП (30 год.)
  2. В Хмельницькій обласній раді терміном з 01.11.2019 р. до 04.05.2020 р. відповідно до наказу від 31.10.2019 № 306-КП (360 год.)
  3. Міжнародне підвищення кваліфікації в Науково-дослідному інституті Люблінського науково-технологічного парку м. Люблін (Польща) та IESF ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» терміном з 15.03.2021 р. до 22.03.2021 р. відповідно до наказу від 12.03.2021 №68-КП. (45 год)
  4. Курси підвищення кваліфікації за програмою «Педагогічна майстерність» у 2021 році відповідно до наказу від 31.05.2021 № 122-КП (30 год.)
  5. Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «Міжнародний науково-педагогічний досвід дотримання академічної доброчесності в закладах освіти», що проводилося IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна) та European-University Viadrina Frankfurt (м. Одер, Німеччина) терміном з 01.08.2022 р. до 15.10.2022 р. відповідно до наказу від 19.08.2022 №155-КП. (180 год)
  6. Іспит на визначення рівня володіння державною мовою на рівні вільного володіння першого ступеня: Державний сертифікат про рівень володіння державною мовою
  7. Міжнародне науково-педагогічне стажування на тему «IНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PHD) В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНІ», що проводилося науково-дослідним Інститутом Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Республіка Польща) та IESF «Міжнародна фундація науковців та освітян» (м. Київ, Україна) терміном з 24.04.2023 р. до 01.05.2023 р. відповідно до наказу від 21.04.2023 №68-КП. (45 год)

Відзнаки та нагороди:

Грамота Міністерства освіти та науки України 2012р.

Грамоти Хмельницького національного університету, 2014р., 2015р.

Грамоти Хмельницької обласної державної адміністрації департаменту освіти і науки, 2011р., 2016р.

Участь у професійних та громадських об’єднаннях:

Член Спілки економістів України

Член Громадської організації «МІЖНАРОДНА ФУНДАЦІЯ НАУКОВЦІВ ТА ОСВІТЯН»