Наукові центри

Навчально-науково-виробничий центр «ЕЛЬДОРАДО»

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР (ННВЦ) «ЕЛЬДОРАДО» —  структурний підрозділ науково-дослідної частини, створений при кафедрі HR-інжиніринг у бізнес-економіці Хмельницького національного університету.

Основна мета діяльності ННВЦ «ЕЛЬДОРАДО»:

 • ефективне використання наукового потенціалу ХНУ для вирішення проблем науки і техніки України у сфері управління персоналом і економіки праці;
 • забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;
 • проведення наукових досліджень у сфері HR-інжинірингу, управлінні персоналом і економіки праці з метою комерціалізації отриманих результатів для задоволення потреб економіки;
 • розв’язання комплексних задач у сфері наукового, технічного та технологічного розвитку персоналу сучасних організаційних утворень;
 • впровадження результатів наукової роботи викладачів та студентів університету у виробничу практику підприємств, установ, організацій;
 • залучення додаткових коштів для вирішення соціальних та інших завдань розвитку трудового колективу.

Предмет діяльності ННВЦ «ЕЛЬДОРАДО»:

 • виконання конкурентоспроможних наукових розробок щодо розвитку HR-інжинірингу, сфери економіки праці і управління персоналом та кон’юнктурних досліджень за замовленнями фізичних та юридичних осіб;
 • проведення науково-дослідних, пошукових та проектно-пошукових робіт з проблем теорії та практики HR-інжинірингу, бізнесу та економіки;
 • проведення досліджень щодо розвитку економіки у напрямку формування, розміщення, використання персоналу та управління ним у конкретних техніко-економічних умовах функціонування організаційних утворень;
 • проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею або без видачі відповідних документів про освіту лекцій, курсів, консультацій, тренінгів, практикумів, майстер-класів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, навчальних занять іншої форми;
 • організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним та гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
 • складення бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних довідок;
 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт;
 • проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
 • організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів;
 • впровадження, виробництво і реалізація наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, та розповсюдження їх результатів в економічну практику суб’єктів господарювання;
 • проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності;
 • забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти локальних і корпоративних мереж кафедри;
 • виконання інших наукових робіт та надання інших науково-технічних послуг, які не суперечать чинному законодавству.

Предметом діяльності Центру є надання наступних платних послуг у сфері інших послуг:

 • надання поліграфічних послуг (редагування, переклад наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, розроблення поліграфічного дизайну); послуг комп’ютерного набору, верстання текстів; рекламних послуг; реалізація власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо);
 • видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі;
 • розроблення поліграфічного дизайну;
 • друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії;
 • розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних аудиторій, конференц-залів, тощо;

Здійснення інших видів діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

Апробація та впровадження ННВЦ «ЕЛЬДОРАДО»:

 1. Виконання 3-х госпдоговірних робіт, дві з яких виконуються до теперішнього часу.
 2. Отримання 30 свідоцтв про реєстрацію авторського права на інтелектуальну власність на різні досягнення у сфері економіки, бізнесу та HR-інжинірингу.
 3. Опублікування 10 статей у науково-метричних базах SCOPUS i WEB OF SCINSE.
 4. Відображення результатів наукових досліджень кафедри у більш ніж 300 публікаціях, у тому числі 105 у фахових періодичних виданнях.
 5. Захист 3-х дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
 6. Проведення Міжнародних науково-практичних конференцій.

Науковий керівник ННВЦ «ЕЛЬДОРАДО»:

Доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри HR-інжиніринг у бізнес-економіці Ведерніков Михайло Данилович

Координати ННВЦ «ЕЛЬДОРАДО»:

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, 4-й навчальний корпус, п’ятий поверх, аудиторія 4-509, кафедра HR-інжиніринг у бізнес-економіці

E-mail: hr-engineering@khmnu.edu.ua

Сайт: https://bine.khmnu.edu.ua/